Menu
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Blomsterplanting
 • BDK-09820
 • Ordfører Ida Pinnerød markerte sammen med leder Anja Dalberg at komkmunen nå starter beplantningen av byen for og gjøre byen klar til sommeren
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Blomsterplanting
 • BDK-09819
 • Ordfører Ida Pinnerød markerte sammen med leder Anja Dalberg at komkmunen nå starter beplantningen av byen for og gjøre byen klar til sommeren
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Blomsterplanting
 • BDK-09818
 • Ordfører Ida Pinnerød markerte sammen med leder Anja Dalberg at komkmunen nå starter beplantningen av byen for og gjøre byen klar til sommeren
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5216 x 3477)
image-description
 • Blomsterplanting
 • BDK-09817
 • Ordfører Ida Pinnerød markerte sammen med leder Anja Dalberg at komkmunen nå starter beplantningen av byen for og gjøre byen klar til sommeren
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3648 x 5472)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Blomsterplanting
 • BDK-09816
 • Ordfører Ida Pinnerød markerte sammen med leder Anja Dalberg at komkmunen nå starter beplantningen av byen for og gjøre byen klar til sommeren
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Blomsterplanting
 • BDK-09815
 • Ordfører Ida Pinnerød markerte sammen med leder Anja Dalberg at komkmunen nå starter beplantningen av byen for og gjøre byen klar til sommeren
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Blomsterplanting
 • BDK-09814
 • Ordfører Ida Pinnerød markerte sammen med leder Anja Dalberg at komkmunen nå starter beplantningen av byen for og gjøre byen klar til sommeren
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Blomsterplanting
 • BDK-09813
 • Ordfører Ida Pinnerød markerte sammen med leder Anja Dalberg at komkmunen nå starter beplantningen av byen for og gjøre byen klar til sommeren
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3648 x 5472)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Blomsterplanting
 • BDK-09812
 • Ordfører Ida Pinnerød markerte sammen med leder Anja Dalberg at komkmunen nå starter beplantningen av byen for og gjøre byen klar til sommeren
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3648 x 5472)
image-description
 • Blomsterplanting
 • BDK-09811
 • Ordfører Ida Pinnerød markerte sammen med leder Anja Dalberg at komkmunen nå starter beplantningen av byen for og gjøre byen klar til sommeren
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3648 x 5472)
image-description
 • Blomsterplanting
 • BDK-09810
 • Ordfører Ida Pinnerød markerte sammen med leder Anja Dalberg at komkmunen nå starter beplantningen av byen for og gjøre byen klar til sommeren
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Granulat
 • BDK-09809
 • Kunstgress-tiltak: Bodø kommune putter nå sammen med Sparebankstiftelsen 4,4 millioner kroner inn i tiltak for å forhindre spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner. Her er det Bjørn Svendsen, Lars Bang, Frank Strand og Håkon Andreas Møller
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9438 x 6292)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Granulat
 • BDK-09808
 • Kunstgress-tiltak: Bodø kommune putter nå sammen med Sparebankstiftelsen 4,4 millioner kroner inn i tiltak for å forhindre spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner. Her er det Bjørn Svendsen, Lars Bang, Frank Strand og Håkon Andreas Møller
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9427 x 6285)
image-description
 • Granulat
 • BDK-09807
 • Kunstgress-tiltak: Bodø kommune putter nå sammen med Sparebankstiftelsen 4,4 millioner kroner inn i tiltak for å forhindre spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner. Her er det Bjørn Svendsen, Lars Bang, Frank Strand og Håkon Andreas Møller
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4944 x 6180)
image-description
 • Ordfører Ida Pinnerød og Silje Munkvoll
 • BDK-09806
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3000 x 2000)
image-description
 • Ordfører Ida Pinnerød og Silje Munkvoll
 • BDK-09805
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3000 x 2000)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ordfører Ida Pinnerød og Silje Munkvoll
 • BDK-09804
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3000 x 2000)
image-description
 • Ordfører Ida Pinnerød og Silje Munkvoll
 • BDK-09803
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3000 x 2000)
image-description
 • Ordfører Ida Pinnerød og Silje Munkvoll
 • BDK-09802
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3000 x 2000)
image-description
 • Ordfører Ida Pinnerød og Silje Munkvoll
 • BDK-09801
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3000 x 2000)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ordfører Ida Pinnerød Signerer
 • BDK-09800
 • Mandag 12. april inngikk Bodø kommune og Avinor en avtale om detalj-planlegging av den nye flyplassen i Bodø. - Jeg er glad for det gode samarbeidet vi har hatt med Avinor gjennom hele prosessen. Vi er nå glade for å ta et nytt steg sammen. Dette er viktig for framdriften av Ny by, ny flyplass-prosjektet, sier ordfører Ida Pinnerød som signerte avtalen for Bodø kommune. Konsernsjef Abraham Foss signerte avtalen for Avinor. Dette skjedde under en digital pressekonferanse der media var invitert
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3000 x 2000)
image-description
 • Ordfører Ida Pinnerød
 • BDK-09799
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3000 x 2000)
image-description
 • Kriseledelse 24mars 2020
 • BDK-09798
 •  
 •  
 •  
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Kriseledelse 24mars 2020
 • BDK-09797
 •  
 •  
 •  
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Kriseledelse 24mars 2020
 • BDK-09796
 •  
 •  
 •  
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Kriseledelse 24mars 2020
 • BDK-09795
 •  
 •  
 •  
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Kriseledelse 24mars 2020
 • BDK-09794
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Kriseledelse 24mars 2020
 • BDK-09793
 •  
 •  
 •  
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Kriseledelse 24mars 2020
 • BDK-09792
 •  
 •  
 •  
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Kriseledelse 24mars 2020
 • BDK-09791
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Kriseledelse 24mars 2020
 • BDK-09790
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Kriseledelse 24mars 2020
 • BDK-09789
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Kriseledelse 24mars 2020
 • BDK-09788
 •  
 •  
 •  
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Kriseledelse 24mars 2020
 • BDK-09787
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Kriseledelse 24mars 2020
 • BDK-09786
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Kriseledelse 24mars 2020
 • BDK-09785
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4607 x 3071)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Kriseledelse 24mars 2020
 • BDK-09784
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Kriseledelse 24mars 2020
 • BDK-09783
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09781
 • Kommuneoverlege Tor Claudi i samtale med media
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09780
 • Kommuneoverlege Tor Claudi i samtale med media
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09779
 • Kommunaldirektør for Helse og omsorg Arne Myrland Informerer om lokale bestemmelser
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09778
 • Kommunaldirektør for Helse og omsorg Arne Myrland Informerer om lokale bestemmelser
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09777
 • Kommunaldirektør for Helse og omsorg Arne Myrland Informerer om lokale bestemmelser
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09776
 • Kommunaldirektør for Helse og omsorg Arne Myrland Informerer om lokale bestemmelser
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (7955 x 5303)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09775
 • Kommunaldirektør for Helse og omsorg Arne Myrland Informerer om lokale bestemmelser
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09774
 • Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen informerer på pressebrief
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (6240 x 4160)
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09773
 • Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen informerer på pressebrief
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09772
 • Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen informerer på pressebrief
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09771
 • Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen informerer på pressebrief
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09770
 • Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen informerer på pressebrief
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09769
 • Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen informerer på pressebrief
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09768
 • Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen informerer på pressebrief
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09767
 • Kommunikasjonssjef Tord Berthinussen informerer på pressebrief
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09766
 • Kommunikasjonssjef Tord Berthinussen informerer på pressebrief
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09763
 • Ordfører Ida Pinnerød informerer om tiltak
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09762
 • Ordfører Ida Pinnerød informerer om tiltak
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09761
 • Ordfører Ida Pinnerød informerer om tiltak
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09760
 • Ordfører Ida Pinnerød informerer om tiltak
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09759
 • Ordfører Ida Pinnerød informerer om tiltak
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
image-description
 • pressebrief 18032021
 • BDK-09758
 • Ordfører Ida Pinnerød informerer om tiltak
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ordfører Ida Pinnerød
 • BDK-09751
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (9504 x 6336)
image-description
 • Rune Braseth
 • BDK-09750
 • HR sjef Bodø kommune
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (8586 x 5724)
image-description
 •  
 • BDK-09610
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (2203 x 1469)
image-description
 •  
 • BDK-09608
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (6000 x 4000)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 •  
 • BDK-09606
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (2986 x 3732)
image-description
 •  
 • BDK-09601
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (6000 x 4000)
image-description
 •  
 • BDK-09600
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (2986 x 3732)
image-description
 •  
 • BDK-09599
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (6000 x 4000)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 •  
 • BDK-09598
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (6000 x 4000)
image-description
 •  
 • BDK-09597
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (6000 x 4000)
image-description
 •  
 • BDK-09596
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (6000 x 4000)
image-description
 •  
 • BDK-09595
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (6000 x 4000)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 •  
 • BDK-09594
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (6000 x 4000)
image-description
 •  
 • BDK-09593
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (6000 x 4000)
image-description
 •  
 • BDK-09592
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (6000 x 4000)
image-description
 •  
 • BDK-09591
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4996 x 3331)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Rønvikleira
 • BDK-09590
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 4232)
 • JPG (5906 x 4232)
image-description
 • Rønvikleira
 • BDK-09589
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 3916)
 • JPG (5906 x 3916)
image-description
 • Rønvikleira
 • BDK-09588
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 3929)
 • JPG (5906 x 3929)
image-description
 • Rønvikleira
 • BDK-09587
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 3707)
 • JPG (5906 x 3707)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Rønvikleira
 • BDK-09586
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 3929)
 • JPG (5906 x 3929)
image-description
 • Rønvikleira
 • BDK-09585
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 3929)
 • JPG (5906 x 3929)
image-description
 • Rønvikleira
 • BDK-09584
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 3625)
 • JPG (5906 x 3625)
image-description
 • Saltvern
 • BDK-09583
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 3929)
 • JPG (5906 x 3929)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Rønvikleira
 • BDK-09582
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 3621)
 • JPG (5906 x 3621)
image-description
 • Rønvikleira
 • BDK-09581
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 3937)
 • JPG (5906 x 3937)
image-description
 • Politihuset
 • BDK-09580
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 3987)
 • JPG (5906 x 3987)
image-description
 • Nolrdlandshallen
 • BDK-09579
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 3937)
 • JPG (5906 x 3937)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Nolrdlandshallen
 • BDK-09578
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 3929)
 • JPG (5906 x 3929)
image-description
 • Legevakt nordlandsballen
 • BDK-09577
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 4040)
 • JPG (5906 x 4040)
image-description
 • Mørkved
 • BDK-09576
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 3629)
 • JPG (5906 x 3629)
image-description
 • Sykehus, jernbane
 • BDK-09575
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 3995)
 • JPG (5906 x 3995)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Mørkved
 • BDK-09574
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 3940)
 • JPG (5906 x 3940)
image-description
 • Mørkved
 • BDK-09573
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 3737)
 • JPG (5906 x 3737)
image-description
 • Mørkved
 • BDK-09572
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 3850)
 • JPG (5906 x 3850)
image-description
 • indre Havn
 • BDK-09571
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5906 x 3299)
 • JPG (5906 x 3299)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Bratten
 • BDK-09570
 • Helikopterfoto
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Ernst Furuhatt Nordlandsmuseet
 • Original (5901 x 3599)
 • JPG (5901 x 3599)
image-description
 • Samtale med H.K.H Kronprinsen
 • BDK-09569
 • Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen hadde teamsmøte med ordførerne i Sokndal, Våler og Bodø
 •  
 •  
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Samtale med H.K.H Kronprinsen
 • BDK-09568
 • Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen hadde teamsmøte med ordførerne i Sokndal, Våler og Bodø
 •  
 •  
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Samtale med H.K.H Kronprinsen
 • BDK-09567
 • Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen hadde teamsmøte med ordførerne i Sokndal, Våler og Bodø
 •  
 •  
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Samtale med H.K.H Kronprinsen
 • BDK-09566
 • Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen hadde teamsmøte med ordførerne i Sokndal, Våler og Bodø
 •  
 •  
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Ordfører Ida Pinnerød
 • BDK-09565
 • Ida PInnerød på pressekonferanse 26/11 2020
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Ordfører Ida Pinnerød
 • BDK-09564
 • Ida PInnerød på pressekonferanse 26/11 2020
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Ordfører Ida Pinnerød
 • BDK-09563
 • Ida PInnerød på pressekonferanse 26/11 2020
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ordfører Ida Pinnerød
 • BDK-09562
 • Ida PInnerød på pressekonferanse 26/11 2020
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Bjarte Toftaker,
 • BDK-09561
 • Bjarte Toftaker, konstituert organisasjonssjef ved Nord universitet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Bjarte Toftaker,
 • BDK-09560
 • Bjarte Toftaker, konstituert organisasjonssjef ved Nord universitet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Bjarte Toftaker,
 • BDK-09559
 • Bjarte Toftaker, konstituert organisasjonssjef ved Nord universitet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Tor Claudi
 • BDK-09558
 • Kommuneoverlege Tor Claudi
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Tor Claudi
 • BDK-09557
 • Kommuneoverlege Tor Claudi
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Tor Claudi
 • BDK-09556
 • Kommuneoverlege Tor Claudi
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Prosjektleder for Kulturveien Kristine Engan Imingen og folkehelsekoordinator og prosjektleder for Det gode liv i Bodø Gøran Raade-Andersen i Bodø kommune.
 • BDK-09530
 • Prosjektleder for Kulturveien Kristine Engan Imingen og folkehelsekoordinator og prosjektleder for Det gode liv i Bodø Gøran Raade-Andersen i Bodø kommune.
 •  
 •  
 • Original (3000 x 1500)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Prosjektleder for Kulturveien Kristine Engan Imingen og folkehelsekoordinator og prosjektleder for Det gode liv i Bodø Gøran Raade-Andersen i Bodø kommune.
 • BDK-09529
 • Prosjektleder for Kulturveien Kristine Engan Imingen og folkehelsekoordinator og prosjektleder for Det gode liv i Bodø Gøran Raade-Andersen i Bodø kommune.
 •  
 •  
 • Original (3000 x 2000)
image-description
 • Prosjektleder for Kulturveien Kristine Engan Imingen og folkehelsekoordinator og prosjektleder for Det gode liv i Bodø Gøran Raade-Andersen i Bodø kommune.
 • BDK-09528
 • Prosjektleder for Kulturveien Kristine Engan Imingen og folkehelsekoordinator og prosjektleder for Det gode liv i Bodø Gøran Raade-Andersen i Bodø kommune.
 •  
 •  
 • Original (1983 x 1983)
image-description
 • Prosjektleder for Kulturveien Kristine Engan Imingen og folkehelsekoordinator og prosjektleder for Det gode liv i Bodø Gøran Raade-Andersen i Bodø kommune.
 • BDK-09527
 • Prosjektleder for Kulturveien Kristine Engan Imingen og folkehelsekoordinator og prosjektleder for Det gode liv i Bodø Gøran Raade-Andersen i Bodø kommune.
 •  
 •  
 • Original (2179 x 1089)
image-description
 • Prosjektleder for Kulturveien Kristine Engan Imingen og folkehelsekoordinator og prosjektleder for Det gode liv i Bodø Gøran Raade-Andersen i Bodø kommune.
 • BDK-09526
 • Prosjektleder for Kulturveien Kristine Engan Imingen og folkehelsekoordinator og prosjektleder for Det gode liv i Bodø Gøran Raade-Andersen i Bodø kommune.
 •  
 •  
 • Original (3000 x 2000)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Det gode liv i Bodø - mai 2020 - Bodø i bevegelse
 • BDK-09525
 • Det gode liv i Bodø - mai 2020 - Bodø i bevegelse
 •  
 •  
 • Original (5000 x 2500)
image-description
 • Det gode liv i Bodø - mai 2020 - Bodø i bevegelse
 • BDK-09524
 • Det gode liv i Bodø - mai 2020 - Bodø i bevegelse
 •  
 •  
 • Original (5000 x 3334)
image-description
 • Det gode liv i Bodø - mai 2020 - Bodø i bevegelse
 • BDK-09523
 • Det gode liv i Bodø - mai 2020 - Bodø i bevegelse
 •  
 •  
 • Original (5000 x 1667)
image-description
 • Det gode liv i Bodø - april 2020
 • BDK-09522
 • Det gode liv i Bodø - april 2020
 •  
 •  
 • Original (5000 x 1667)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Det gode liv i Bodø - april 2020
 • BDK-09521
 • Det gode liv i Bodø - april 2020
 •  
 •  
 • Original (5000 x 1667)
image-description
 • Det gode liv i Bodø - april 2020
 • BDK-09520
 • Det gode liv i Bodø - april 2020
 •  
 •  
 • Original (5000 x 2500)
image-description
 • Det gode liv i Bodø - april 2020
 • BDK-09519
 • Det gode liv i Bodø - april 2020
 •  
 •  
 • Original (5000 x 3334)
image-description
 • Det gode liv i Bodø - april 2020
 • BDK-09518
 • Det gode liv i Bodø - april 2020
 •  
 •  
 • Original (5000 x 3334)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Det gode liv i Bodø - april 2020
 • BDK-09517
 • Det gode liv i Bodø - april 2020
 •  
 •  
 • Original (5000 x 2500)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen gjennomførte pressekonferanse der siste utvikling av koronasmitte ble presentaert
 • BDK-09497
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Tor Claudi
 • BDK-09496
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen gjennomførte pressekonferanse der siste utvikling av koronasmitte ble presentaert
 • BDK-09495
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen gjennomførte pressekonferanse der siste utvikling av koronasmitte ble presentaert
 • BDK-09494
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Tor Claudi
 • BDK-09493
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3648 x 5472)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen gjennomførte pressekonferanse der siste utvikling av koronasmitte ble presentaert
 • BDK-09492
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Tor Claudi
 • BDK-09491
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Tore Claudi
 • BDK-09490
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen gjennomførte pressekonferanse der siste utvikling av koronasmitte ble presentaert
 • BDK-09489
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Tor Claudi
 • BDK-09488
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og legevaktsjef Raymond Dokmo. gjennomførte pressekonferanse der en rekke Forskrifter om forebygging av koronasmitte ble lansert
 • BDK-09487
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 •  
 • BDK-09486
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og legevaktsjef Raymond Dokmo. gjennomførte pressekonferanse der en rekke Forskrifter om forebygging av koronasmitte ble lansert
 • BDK-09485
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4704 x 3136)
image-description
 •  
 • BDK-09484
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4529 x 3019)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og legevaktsjef Raymond Dokmo. gjennomførte pressekonferanse der en rekke Forskrifter om forebygging av koronasmitte ble lansert
 • BDK-09483
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og legevaktsjef Raymond Dokmo. gjennomførte pressekonferanse der en rekke Forskrifter om forebygging av koronasmitte ble lansert
 • BDK-09482
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4601 x 3067)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og legevaktsjef Raymond Dokmo. gjennomførte pressekonferanse der en rekke Forskrifter om forebygging av koronasmitte ble lansert
 • BDK-09481
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og legevaktsjef Raymond Dokmo. gjennomførte pressekonferanse der en rekke Forskrifter om forebygging av koronasmitte ble lansert
 • BDK-09480
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og legevaktsjef Raymond Dokmo. gjennomførte pressekonferanse der en rekke Forskrifter om forebygging av koronasmitte ble lansert
 • BDK-09479
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og legevaktsjef Raymond Dokmo. gjennomførte pressekonferanse der en rekke Forskrifter om forebygging av koronasmitte ble lansert
 • BDK-09478
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4831 x 3221)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og legevaktsjef Raymond Dokmo. gjennomførte pressekonferanse der en rekke Forskrifter om forebygging av koronasmitte ble lansert
 • BDK-09477
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og legevaktsjef Raymond Dokmo. gjennomførte pressekonferanse der en rekke Forskrifter om forebygging av koronasmitte ble lansert
 • BDK-09476
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og legevaktsjef Raymond Dokmo. gjennomførte pressekonferanse der en rekke Forskrifter om forebygging av koronasmitte ble lansert
 • BDK-09475
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4855 x 3237)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og legevaktsjef Raymond Dokmo. gjennomførte pressekonferanse der en rekke Forskrifter om forebygging av koronasmitte ble lansert
 • BDK-09474
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4867 x 3245)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og legevaktsjef Raymond Dokmo. gjennomførte pressekonferanse der en rekke Forskrifter om forebygging av koronasmitte ble lansert
 • BDK-09473
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og legevaktsjef Raymond Dokmo. gjennomførte pressekonferanse der en rekke Forskrifter om forebygging av koronasmitte ble lansert
 • BDK-09472
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5097 x 3398)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og legevaktsjef Raymond Dokmo. gjennomførte pressekonferanse der en rekke Forskrifter om forebygging av koronasmitte ble lansert
 • BDK-09471
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (6048 x 4032)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og legevaktsjef Raymond Dokmo. gjennomførte pressekonferanse der en rekke Forskrifter om forebygging av koronasmitte ble lansert
 • BDK-09470
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Kommunepsykolog Cathrine Hunstad-Ulriksen
 • BDK-09469
 •  
 •  
 •  
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og helseleder Stian Wik Rasmussen. - Vi støtter oss til nasjonale føringer samtidig som vi innfører lokale tiltak sier Hagen.
 • BDK-09468
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og helseleder Stian Wik Rasmussen. - Vi støtter oss til nasjonale føringer samtidig som vi innfører lokale tiltak sier Hagen.
 • BDK-09467
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4863 x 3242)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og helseleder Stian Wik Rasmussen. - Vi støtter oss til nasjonale føringer samtidig som vi innfører lokale tiltak sier Hagen.
 • BDK-09466
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og helseleder Stian Wik Rasmussen. - Vi støtter oss til nasjonale føringer samtidig som vi innfører lokale tiltak sier Hagen.
 • BDK-09465
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og helseleder Stian Wik Rasmussen. - Vi støtter oss til nasjonale føringer samtidig som vi innfører lokale tiltak sier Hagen.
 • BDK-09464
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og helseleder Stian Wik Rasmussen. - Vi støtter oss til nasjonale føringer samtidig som vi innfører lokale tiltak sier Hagen.
 • BDK-09463
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3617 x 2411)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og helseleder Stian Wik Rasmussen. - Vi støtter oss til nasjonale føringer samtidig som vi innfører lokale tiltak sier Hagen.
 • BDK-09462
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • ordfører Ida Pinnerød smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og helseleder Stian Wik Rasmussen. - Vi støtter oss til nasjonale føringer samtidig som vi innfører lokale tiltak sier Hagen.
 • BDK-09461
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4361 x 2907)
image-description
 • Ansatte Bodø kommune bemanner vakttelefomem for Korona
 • BDK-09460
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4588 x 3059)
image-description
 • Ansatte Bodø kommune bemanner vakttelefomem for Korona
 • BDK-09459
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4158 x 2772)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Bodø kommune åpner testbu uten for legevakten for testeng av Koronavirus
 • BDK-09458
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Bodø kommune åpner testbu uten for legevakten for testeng av Koronavirus
 • BDK-09457
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Ansatte Bodø kommune bemanner vakttelefomem for Korona
 • BDK-09456
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Bodø kommune åpner testbu uten for legevakten for testeng av Koronavirus
 • BDK-09455
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ansatte Bodø kommune bemanner vakttelefomem for Korona. Media er å filmer de annsatte som bemanner koronatelefonen
 • BDK-09454
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Bodø kommune åpner testbu uten for legevakten for testeng av Koronavirus
 • BDK-09453
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Bodø kommune åpner testbu uten for legevakten for testeng av Koronavirus
 • BDK-09452
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Ansatte Bodø kommune bemanner vakttelefomem for Korona
 • BDK-09451
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Bodø kommune åpner testbu uten for legevakten for testeng av Koronavirus
 • BDK-09450
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Legevaktsjef Bodø legevakt Raymond Dokmo
 • BDK-09449
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Legevaktsjef Bodø legevakt Raymond Dokmo
 • BDK-09448
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4861 x 3241)
image-description
 • Legevaktsjef Bodø legevakt Raymond Dokmo
 • BDK-09447
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Legevaktsjef Raymond Dokmo intervjues i forbindelse med etabelering av testbu for koronasmillte
 • BDK-09446
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4991 x 3327)
image-description
 • Bodø kommune åpner testbu uten for legevakten for testeng av Koronavirus
 • BDK-09445
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Daglig leder Bodø legevakt Jørgen Bjørnstad
 • BDK-09444
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Legevaktsjef Bodø legevakt Raymond Dokmo
 • BDK-09443
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Legevaktsjef Raymond Dokmo intervjues i forbindelse med etabelering av testbu for koronasmillte
 • BDK-09442
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Daglig leder Bodø legevakt Jørgen Bjørnstad
 • BDK-09441
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Daglig leder Bodø legevakt Jørgen Bjørnstad
 • BDK-09440
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5170 x 3447)
image-description
 • Bodø kommune åpner testbu uten for legevakten for testeng av Koronavirus
 • BDK-09439
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4718 x 3145)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Smittevernlege Kai Brynjar Hagen
 • BDK-09438
 •  
 •  
 •  
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Smittevernlege Kai Brynjar Hagen
 • BDK-09437
 •  
 •  
 •  
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Helsesjef i Bodø kommune, Stian Wik Rasmussen
 • BDK-09436
 •  
 •  
 •  
 • Original (4696 x 3130)
image-description
 • Legevaktsjef Raymond Dokmo
 • BDK-09435
 •  
 •  
 •  
 • Original (4696 x 3130)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Legevaktsjef Raymond Dokmo
 • BDK-09434
 •  
 •  
 •  
 • Original (4696 x 3130)
image-description
 • Det gode liv i Bodø - månedskampanjer
 • BDK-09433
 • Illustrasjoner til Det gode liv i Bodø - månedskampanjer - januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november, desember
 •  
 •  
 • Original (1157 x 1193)
image-description
 • Det gode liv i Bodø - månedskampanjer
 • BDK-09432
 • Illustrasjoner til Det gode liv i Bodø - månedskampanjer - januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november, desember
 •  
 •  
 • Original (1157 x 1193)
image-description
 • Det gode liv i Bodø - månedskampanjer
 • BDK-09431
 • Illustrasjoner til Det gode liv i Bodø - månedskampanjer - januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november, desember
 •  
 •  
 • Original (1157 x 1193)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Det gode liv i Bodø - månedskampanjer
 • BDK-09430
 • Illustrasjoner til Det gode liv i Bodø - månedskampanjer - januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november, desember
 •  
 •  
 • Original (1157 x 1193)
image-description
 • Det gode liv i Bodø - månedskampanjer
 • BDK-09429
 • Illustrasjoner til Det gode liv i Bodø - månedskampanjer - januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november, desember
 •  
 •  
 • Original (1157 x 1193)
image-description
 • Det gode liv i Bodø - månedskampanjer
 • BDK-09428
 • Illustrasjoner til Det gode liv i Bodø - månedskampanjer - januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november, desember
 •  
 •  
 • Original (1157 x 1193)
image-description
 • Det gode liv i Bodø - månedskampanjer
 • BDK-09427
 • Illustrasjoner til Det gode liv i Bodø - månedskampanjer - januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november, desember
 •  
 •  
 • Original (1157 x 1193)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Det gode liv i Bodø - månedskampanjer
 • BDK-09426
 • Illustrasjoner til Det gode liv i Bodø - månedskampanjer - januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november, desember
 •  
 •  
 • Original (4000 x 2250)
image-description
 • Det gode liv i Bodø - månedskampanjer
 • BDK-09425
 • Illustrasjoner til Det gode liv i Bodø - månedskampanjer - januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november, desember
 •  
 •  
 • Original (1157 x 1193)
image-description
 • Det gode liv i Bodø - månedskampanjer
 • BDK-09424
 • Illustrasjoner til Det gode liv i Bodø - månedskampanjer - januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november, desember
 •  
 •  
 • Original (1157 x 1193)
image-description
 • Det gode liv i Bodø - månedskampanjer
 • BDK-09423
 • Illustrasjoner til Det gode liv i Bodø - månedskampanjer - januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november, desember
 •  
 •  
 • Original (1958 x 1105)