Menu
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Sivilforsvaret etabelerer seg
 • BDK-11160
 • Som en del av Øvelsen Arctic REIHN (Radiation Exercise in the High North) som ble arrangeret av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) fant sted i Bodø 9.-11. mai etabelrte sivilforsvaret og brannvesenet seg utenfor bodø rådhus.   Hensikten var å øve beredskapen for en atomulykke til sjøs i Nord-Norge.
 • Bodø Kommune
 • Aleksander Ramberg Bodø kommune
 • Original (4540 x 3027)
image-description
 • Sivilforsvaret etabelerer seg
 • BDK-11159
 • Som en del av Øvelsen Arctic REIHN (Radiation Exercise in the High North) som ble arrangeret av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) fant sted i Bodø 9.-11. mai etabelrte sivilforsvaret og brannvesenet seg utenfor bodø rådhus.   Hensikten var å øve beredskapen for en atomulykke til sjøs i Nord-Norge.
 • Bodø Kommune
 • Aleksander Ramberg Bodø kommune
 • Original (3969 x 2646)
image-description
 • Sivilforsvaret etabelerer seg
 • BDK-11158
 • Som en del av Øvelsen Arctic REIHN (Radiation Exercise in the High North) som ble arrangeret av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) fant sted i Bodø 9.-11. mai etabelrte sivilforsvaret og brannvesenet seg utenfor bodø rådhus.   Hensikten var å øve beredskapen for en atomulykke til sjøs i Nord-Norge.
 • Bodø Kommune
 • Aleksander Ramberg Bodø kommune
 • Original (2894 x 1929)
image-description
 • Sivilforsvaret etabelerer seg
 • BDK-11157
 • Som en del av Øvelsen Arctic REIHN (Radiation Exercise in the High North) som ble arrangeret av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) fant sted i Bodø 9.-11. mai etabelrte sivilforsvaret og brannvesenet seg utenfor bodø rådhus.   Hensikten var å øve beredskapen for en atomulykke til sjøs i Nord-Norge.
 • Bodø Kommune
 • Aleksander Ramberg Bodø kommune
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Sivilforsvaret etabelerer seg
 • BDK-11156
 • Som en del av Øvelsen Arctic REIHN (Radiation Exercise in the High North) som ble arrangeret av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) fant sted i Bodø 9.-11. mai etabelrte sivilforsvaret og brannvesenet seg utenfor bodø rådhus.   Hensikten var å øve beredskapen for en atomulykke til sjøs i Nord-Norge.
 • Bodø Kommune
 • Aleksander Ramberg Bodø kommune
 • Original (4202 x 2801)
image-description
 • Sivilforsvaret etabelerer seg
 • BDK-11155
 • Som en del av Øvelsen Arctic REIHN (Radiation Exercise in the High North) som ble arrangeret av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) fant sted i Bodø 9.-11. mai etabelrte sivilforsvaret og brannvesenet seg utenfor bodø rådhus.   Hensikten var å øve beredskapen for en atomulykke til sjøs i Nord-Norge.
 • Bodø Kommune
 • Aleksander Ramberg Bodø kommune
 • Original (3779 x 2519)
image-description
 • Bjørn Tore Zahl - FRP
 • BDK-11154
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Tommy Wisth - FRP
 • BDK-11153
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Tommy Wisth - FRP
 • BDK-11152
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5064 x 3376)
image-description
 • Tommy Wisth - FRP
 • BDK-11151
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Bjørn Tore Zahl - FRP
 • BDK-11150
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Bjørn Tore Zahl - FRP
 • BDK-11149
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4916 x 3278)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Bjørn Tore Zahl - FRP
 • BDK-11148
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4682 x 3121)
image-description
 • Byggdriftere
 • BDK-10783
 • Magnar Andersen jobber som ambulerende byggdrifter i sone nord i kommunen. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)-kontoret er en del av utbygging- og eiendomsavdelingen i Bodø kommune, og har drift- og vedlikeholdsansvar for kommunens bygningsmasse.
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (3873 x 2582)
image-description
 • Byggdriftere
 • BDK-10782
 • Magnar Andersen jobber som ambulerende byggdrifter i sone nord i kommunen. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)-kontoret er en del av utbygging- og eiendomsavdelingen i Bodø kommune, og har drift- og vedlikeholdsansvar for kommunens bygningsmasse.
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (4556 x 3037)
image-description
 • Byggdriftere
 • BDK-10781
 • Magnar Andersen jobber som ambulerende byggdrifter i sone nord i kommunen. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)-kontoret er en del av utbygging- og eiendomsavdelingen i Bodø kommune, og har drift- og vedlikeholdsansvar for kommunens bygningsmasse.
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (4958 x 3305)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Byggdriftere
 • BDK-10780
 • Magnar Andersen jobber som ambulerende byggdrifter i sone nord i kommunen. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)-kontoret er en del av utbygging- og eiendomsavdelingen i Bodø kommune, og har drift- og vedlikeholdsansvar for kommunens bygningsmasse.
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (4995 x 3330)
image-description
 • Byggdriftere
 • BDK-10779
 • Magnar Andersen jobber som ambulerende byggdrifter i sone nord i kommunen. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)-kontoret er en del av utbygging- og eiendomsavdelingen i Bodø kommune, og har drift- og vedlikeholdsansvar for kommunens bygningsmasse.
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Byggdriftere
 • BDK-10778
 • Nicolai Frantzen, Markus Tømmerberg og Magnar Andersenjobber ambulerende byggdriftere ved forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)-kontoret - som er en del av utbygging- og eiendomsavdelingen i Bodø kommune, og har drift- og vedlikeholdsansvar for kommunens bygningsmasse.
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (4733 x 3155)
image-description
 • Byggdriftere
 • BDK-10777
 • Markus Tømmerberg (t.v.) og Magnar Andersen har begge tatt fagbrev i byggdrifterfaget, og jobber begge som ambulerende byggdriftere i sone nord i kommunen. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)-kontoret er en del av utbygging- og eiendomsavdelingen i Bodø kommune, og har drift- og vedlikeholdsansvar for kommunens bygningsmasse.
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (4631 x 3087)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Byggdriftere
 • BDK-10773
 • Nicolai Frantzen (sonekoordinator sone nord)
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (4387 x 2925)
image-description
 • Byggdriftere
 • BDK-10772
 • Nicolai Frantzen (sonekoordinator sone nord), Magnar Andersen (ambulerende byggdrifter sone nord), Markus Tømmerberg (ambulerende byggdrifter sone nord) og Leif Mikalsen (seksjonsleder byggdrift).
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3000 x 2000)
image-description
 • Byggdriftere
 • BDK-10771
 • Nicolai Frantzen (sonekoordinator sone nord), Magnar Andersen (ambulerende byggdrifter sone nord), Markus Tømmerberg (ambulerende byggdrifter sone nord) og Leif Mikalsen (seksjonsleder byggdrift).
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4978 x 3319)
image-description
 • Byggdriftere
 • BDK-10770
 • I Bodø kommune satses det nå stort på å tilby ansatte muligheten til å ta utdanning og dermed ta steget fra vaktmester til byggdrifter. Bak fra venstre: Nicolai Frantzen (sonekoordinator sone nord), Morten Nilsen (ambulerende byggdrifter sone sentrum), Stein Egil Karlsen (ambulerende vaktmester sone sentrum), Markus Tømmerberg (ambulerende byggdrifter sone nord), Magnar Andersen (ambulerende byggdrifter sone nord) og Daniel Stensland (ambulerende vaktmester sone sentrum). Foran fra venstre: Jesp
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (5101 x 3401)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Daniel Bjarmann-Simonsen
 • BDK-10769
 • Daniel Bjarmann-Simonsen
 • Daniel Bjarmann-Simonsen er ansatt som samfunns- og næringsdirektør i Bodø kommune.
 • Bodø kommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Daniel Bjarmann-Simonsen
 • BDK-10768
 • Daniel Bjarmann-Simonsen
 • Daniel Bjarmann-Simonsen er ansatt som samfunns- og næringsdirektør i Bodø kommune. Her sammen med kommunedirektør Kjell Hugvik i forbindelse med fredagens pressekonferanse..
 • Bodø kommune
 • Original (5190 x 3460)
image-description
 • Daniel Bjarmann-Simonsen
 • BDK-10767
 • Daniel Bjarmann-Simonsen
 • Daniel Bjarmann-Simonsen er ansatt som samfunns- og næringsdirektør i Bodø kommune. Her sammen med kommunedirektør Kjell Hugvik i forbindelse med fredagens pressekonferanse..
 • Bodø kommune
 • Original (4356 x 2904)
image-description
 • Daniel Bjarmann-Simonsen
 • BDK-10766
 • Daniel Bjarmann-Simonsen
 • Daniel Bjarmann-Simonsen er ansatt som samfunns- og næringsdirektør i Bodø kommune. Her sammen med kommunedirektør Kjell Hugvik i forbindelse med fredagens pressekonferanse..
 • Bodø kommune
 • Original (4367 x 2911)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Vidar Øyen
 • BDK-10765
 • Vidar Øyen er nytilsatt som områdeleder for hjemmetjenesten i Bodø kommune. Han starter i sin nye jobb 1. mai 2023.
 •  
 • Bodø kommune
 • Original (2324 x 1550)
image-description
 • Vidar Øyen
 • BDK-10764
 • Vidar Øyen er nytilsatt som områdeleder for hjemmetjenesten i Bodø kommune. Han starter i sin nye jobb 1. mai 2023.
 •  
 • Bodø kommune
 • Original (3000 x 2000)
image-description
 • Naturen i Bodø
 • BDK-10763
 • Som et tiltak i Handlingsplan for naturmangfold i Bodø kommune, er det nå laget et nytt fortellerkart som presenterer et utvalg av det flotte naturmangfoldet i Bodø. Det er rådgiverne Ingvild Gabrielsen og Sveinung Bertnes Råheim i Teknisk avdeling i Bodø kommune, som har jobbet med å sette sammen denne presentasjonen av Naturen i Bodø.
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4307 x 2871)
image-description
 • Naturen i Bodø
 • BDK-10762
 • Som et tiltak i Handlingsplan for naturmangfold i Bodø kommune, er det nå laget et nytt fortellerkart som presenterer et utvalg av det flotte naturmangfoldet i Bodø. Det er rådgiverne Ingvild Gabrielsen og Sveinung Bertnes Råheim i Teknisk avdeling i Bodø kommune, som har jobbet med å sette sammen denne presentasjonen av Naturen i Bodø.
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4307 x 2153)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Naturen i Bodø
 • BDK-10761
 • Som et tiltak i Handlingsplan for naturmangfold i Bodø kommune, er det nå laget et nytt fortellerkart som presenterer et utvalg av det flotte naturmangfoldet i Bodø. Det er rådgiverne Ingvild Gabrielsen og Sveinung Bertnes Råheim i Teknisk avdeling i Bodø kommune, som har jobbet med å sette sammen denne presentasjonen av Naturen i Bodø.
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (2858 x 3573)
image-description
 • Elektrisk gravemaskin
 • BDK-10760
 • Med to elektriske gravemaskiner i full sving i Sjøgata tar Bypakke Bodø og Bodø kommune et viktig steg mot en grønnere framtid.
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Elektrisk gravemaskin
 • BDK-10759
 • Med to elektriske gravemaskiner i full sving i Sjøgata tar Bypakke Bodø og Bodø kommune et viktig steg mot en grønnere framtid.
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Elektrisk gravemaskin
 • BDK-10758
 • Med to elektriske gravemaskiner i full sving i Sjøgata tar Bypakke Bodø og Bodø kommune et viktig steg mot en grønnere framtid.
 •  
 •  
 • Original (3648 x 2432)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Elektrisk gravemaskin
 • BDK-10757
 • Med to elektriske gravemaskiner i full sving i Sjøgata tar Bypakke Bodø og Bodø kommune et viktig steg mot en grønnere framtid.
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Elektrisk gravemaskin
 • BDK-10756
 • Med to elektriske gravemaskiner i full sving i Sjøgata tar Bypakke Bodø og Bodø kommune et viktig steg mot en grønnere framtid.
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Elektrisk gravemaskin
 • BDK-10755
 • Med to elektriske gravemaskiner i full sving i Sjøgata tar Bypakke Bodø og Bodø kommune et viktig steg mot en grønnere framtid.
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3800 x 2533)
image-description
 • Elektrisk gravemaskin
 • BDK-10754
 • Med to elektriske gravemaskiner i full sving i Sjøgata tar Bypakke Bodø og Bodø kommune et viktig steg mot en grønnere framtid.
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Elektrisk gravemaskin
 • BDK-10753
 • Ordfører Ida Pinnerød møtte media sammen med flere representanter fra både kommunen og entreprenøren Veinor for å fortelle om satsingen på bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner i dette Bypakke Bodø-prosjektet i Sjøgata.
 •  
 •  
 • Original (3648 x 2432)
image-description
 • Formannskapssalen
 • BDK-10752
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4595 x 3063)
image-description
 • Bypakke Bodø, Mørkved 2018
 • BDK-10751
 • I 2018 er det blitt ferdigstilt 13 prosjekter i den kommunale delen av Bypakke Bodø, med til sammen 1.150 meter med nytt og utbedret fortau og ti busstopp. Ni av disse prosjektene er på Mørkved med en samlet prislapp på 16,9 millioner kroner.
 •  
 • Bodø kommune
 • Original (3000 x 2000)
image-description
 • Tore Tverbakk
 • BDK-10686
 • Tore Tverbakk, barnehage- og skolesjef i Bodø kommune . Bilde tatt oktober 2022.
 •  
 •  
 • Original (3000 x 2000)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10643
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4571 x 3047)
image-description
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10642
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10641
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3648 x 5472)
image-description
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10640
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10639
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10638
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10637
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4203 x 2802)
image-description
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10636
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10635
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4413 x 2942)
image-description
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10634
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4984 x 3323)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10633
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10632
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5298 x 3532)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10631
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4385 x 2923)
image-description
 • Samtaler
 • BDK-10630
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10629
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3975 x 2650)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10628
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4438 x 2959)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10627
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10626
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10625
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4315 x 2877)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10624
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4157 x 2771)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10623
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4928 x 3285)
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10622
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10621
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4238 x 2825)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10620
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3207 x 2138)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10619
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4157 x 2771)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10618
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10617
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4287 x 2858)
image-description
 • Samtaler
 • BDK-10616
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10615
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4238 x 2825)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10614
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4385 x 2923)
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10613
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10612
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4371 x 2914)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10611
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4843 x 3229)
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10610
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5093 x 3395)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10609
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4668 x 3112)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10608
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10607
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10606
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4610 x 3073)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10605
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3544 x 2363)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10604
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3476 x 2317)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Samtaler
 • BDK-10603
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10602
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10601
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4287 x 2858)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10600
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3207 x 2138)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10599
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4371 x 2914)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10598
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4668 x 3112)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10597
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4238 x 2825)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10596
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10595
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3476 x 2317)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10594
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4315 x 2877)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10593
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10592
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4408 x 2939)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10591
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5298 x 3532)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10590
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4438 x 2959)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10589
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3544 x 2363)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10588
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10587
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3207 x 2138)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10586
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10585
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4408 x 2939)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10584
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3975 x 2650)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10583
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4287 x 2858)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10582
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4238 x 2825)
image-description
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10581
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10580
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3207 x 2138)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10579
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4287 x 2858)
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10578
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4610 x 3073)
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10577
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4710 x 3140)
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10576
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4764 x 3176)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10575
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5073 x 3382)
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10574
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10573
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10572
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4828 x 3219)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10571
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10570
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5121 x 3414)
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10569
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10568
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4904 x 3269)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10567
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5419 x 3613)
image-description
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10566
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10564
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10563
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10562
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10561
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5103 x 3402)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10560
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10559
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5331 x 3554)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10558
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4385 x 2923)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10557
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4462 x 2975)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10556
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4462 x 2975)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10555
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10554
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5169 x 3446)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10553
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10552
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10551
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10550
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4121 x 2747)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10549
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10548
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10547
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4232 x 2821)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10546
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10545
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10544
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10543
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5021 x 3347)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10542
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10541
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4763 x 3175)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10540
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4723 x 3149)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10539
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3936 x 2624)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10538
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4301 x 2867)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10537
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4680 x 3120)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10536
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10535
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3452 x 2301)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10534
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10533
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4728 x 3152)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10532
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4893 x 3262)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10531
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10530
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10529
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4822 x 3215)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10528
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4491 x 2994)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10527
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4232 x 2821)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10527
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10526
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10525
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4113 x 2742)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10524
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10523
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10522
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5021 x 3347)
image-description
 • Sofadialog Helseinovasjonsuka
 • BDK-10521
 • Sofaprat med stor takhøyde! Knut Folkestad ledet en uformell sofaprat med helsesjefene i regionen om hvordan helsetjenestene vil se ut i framtiden. Helsetjenestene er i endring og teknologi er kommet for å bli – også i helsesektoren. Det snakkes stadig mer om det utadvendte sykehuset, men hva betyr egentlig det? Og hvordan påvirker det oss som pårørende, pasient eller framtidig bruker av helsetjenestene? DELTAKERE: Siri Tau Ursin, administrerende direktør v/ Nordlandssykehuset Arne Myrland, avde
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Miljøprisen 2022
 • BDK-10509
 • Bodø Grønt fikk den første miljøprisen som ble utdelt på stomenkonserthus .
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Miljøprisen 2022
 • BDK-10508
 • Bodø Grønt fikk den første miljøprisen som ble utdelt på stomenkonserthus .
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Miljøprisen 2022
 • BDK-10507
 • Bodø Grønt fikk den første miljøprisen som ble utdelt på stomenkonserthus .
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4470 x 2980)
image-description
 • Miljøprisen 2022
 • BDK-10506
 • Bodø Grønt fikk den første miljøprisen som ble utdelt på stomenkonserthus .
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4097 x 2731)
image-description
 • Miljøprisen 2022
 • BDK-10505
 • Bodø Grønt fikk den første miljøprisen som ble utdelt på stomenkonserthus .
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Miljøprisen 2022
 • BDK-10504
 • Bodø Grønt fikk den første miljøprisen som ble utdelt på stomenkonserthus .
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Miljøprisen 2022
 • BDK-10503
 • Bodø Grønt fikk den første miljøprisen som ble utdelt på stomenkonserthus .
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Miljøprisen 2022
 • BDK-10502
 • Bodø Grønt fikk den første miljøprisen som ble utdelt på stomenkonserthus .
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4952 x 3301)
image-description
 • Miljøprisen 2022
 • BDK-10501
 • Bodø Grønt fikk den første miljøprisen som ble utdelt på stomenkonserthus .
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3786 x 2524)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Miljøprisen 2022
 • BDK-10500
 • Bodø Grønt fikk den første miljøprisen som ble utdelt på stomenkonserthus .
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3103 x 2069)
image-description
 • Lunsjkonsert
 • BDK-10495
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (2375 x 3562)
image-description
 • Lunsjkonsert
 • BDK-10494
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4977 x 3072)
image-description
 • Lunsjkonsert
 • BDK-10493
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4514 x 2619)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Lunsjkonsert
 • BDK-10492
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Lunsjkonsert
 • BDK-10491
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Lunsjkonsert
 • BDK-10490
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (1627 x 2440)
image-description
 • Lunsjkonsert
 • BDK-10489
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4461 x 2856)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Lunsjkonsert
 • BDK-10488
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3899 x 2599)
image-description
 • Emrik Nøvik Jensen
 • BDK-10482
 • Emrik Nøvik Jensen laget aftermovie under Parkenfestivalen 2022
 • Bodø kommune
 • Bodø kommune
 • Original (4830 x 3220)
image-description
 • Anna Welle
 • BDK-10481
 • Anna Margrethe Welle, Assisterende kommunedirektør, administrasjonsavdelingen, Bodø rådhus
 • Bodø kommune
 • Bodø kommune
 • Original (3648 x 2736)
image-description
 • Kristoffer Larsen Seivåg
 • BDK-10480
 • Kristoffer Larsen Seivåg, arealplanlegger byutvikling, plan, miljøprisen
 • Bodø kommune
 • Bodø kommune
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Kristoffer Larsen Seivåg
 • BDK-10479
 • Kristoffer Larsen Seivåg, arealplanlegger byutvikling, plan, miljøprisen
 • Bodø kommune
 • Bodø kommune
 • Original (5322 x 3548)
image-description
 • Kristoffer Larsen Seivåg
 • BDK-10478
 • Kristoffer Larsen Seivåg, arealplanlegger byutvikling, plan, miljøprisen
 • Bodø kommune
 • Bodø kommune
 • Original (3648 x 5472)
image-description
 • Kristoffer Larsen Seivåg
 • BDK-10477
 • Kristoffer Larsen Seivåg, arealplanlegger byutvikling, plan, miljøprisen
 • Bodø kommune
 • Bodø kommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Kristoffer Larsen Seivåg
 • BDK-10476
 • Kristoffer Larsen Seivåg, arealplanlegger byutvikling, plan, miljøprisen
 • Bodø kommune
 • Bodø kommune
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Kristoffer Larsen Seivåg
 • BDK-10475
 • Kristoffer Larsen Seivåg, arealplanlegger byutvikling, plan, miljøprisen
 • Bodø kommune
 • Bodø kommune
 • Original (5174 x 3450)
image-description
 • Kristoffer Larsen Seivåg
 • BDK-10474
 • Kristoffer Larsen Seivåg, arealplanlegger byutvikling, plan, miljøprisen
 • Bodø kommune
 • Bodø kommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Kristoffer Larsen Seivåg
 • BDK-10473
 • Kristoffer Larsen Seivåg, arealplanlegger byutvikling, plan, miljøprisen
 • Bodø kommune
 • Bodø kommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Hernesveien sør, Gildeskålveien, stengt gangvei
 • BDK-10464
 • Stenging av vei for gangtrafikk gjennom Hernesveien blir i tidsrommet September – Desember. 2022 Prosjektet der Bodø kommune skal rydde opp i avløpsforholdene i området Hernesveien, Gildeskålveien, Storsteinshaugen og Løkkeveien, startet i juni 2021 og går til september 2023.
 • Bodø kommune
 • Bodø kommune
 • Original (2636 x 1977)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Hernesveien sør, Gildeskålveien, stengt gangvei
 • BDK-10463
 • Stenging av vei for gangtrafikk gjennom Hernesveien blir i tidsrommet September – Desember. 2022 Prosjektet der Bodø kommune skal rydde opp i avløpsforholdene i området Hernesveien, Gildeskålveien, Storsteinshaugen og Løkkeveien, startet i juni 2021 og går til september 2023.
 • Bodø kommune
 • Bodø kommune
 • Original (3000 x 4000)
image-description
 • Hernesveien sør, Gildeskålveien, stengt gangvei
 • BDK-10462
 • Stenging av vei for gangtrafikk gjennom Hernesveien blir i tidsrommet September – Desember. 2022 Prosjektet der Bodø kommune skal rydde opp i avløpsforholdene i området Hernesveien, Gildeskålveien, Storsteinshaugen og Løkkeveien, startet i juni 2021 og går til september 2023.
 • Bodø kommune
 • Bodø kommune
 • Original (4000 x 2667)
image-description
 • Sametinget på besøk
 • BDK-10459
 • Sametinget på samarbeidsmøte
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (3559 x 4449)
image-description
 • Rolf Kåre Jensen
 • BDK-10458
 • Tidligere rådmann Rolf Kåre Jensen i Bodø kommune
 • Bodø kommune
 • Bodø kommune
 • Original (3000 x 2000)