Menu

Retningslinjer

Generelt

Innholdet i denne fotobanken er til fri bruk for alle som har til hensikt å markedsføre, skape interesse for, eller på annen måte bygge omdømme av Bodø og regionen.

Materialet kan kun benyttes til promoteringmessige formål, og vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at det er brukers ansvar å sørge for at bruken er i henhold til de retningslinjene som er satt. Brudd på disse retningslinjene og betingelsene kan medføre økonomiske krav fra fotografen. Materialet kan kun benyttes i den produksjonen dette var bestilt for og materialet skal deretter slettes og evt bestilles på nytt for andre formål.

Fotograf/produsent skal alltid gjengis, på en synlig, tydelig og forståelig måte.

Dersom materialet inneholder/gjengir kunstverk eller andre opphavsrettslige beskyttede verker, er bruker selv ansvarlig for å klarere rettigheter med rettighetshaver/BONO.

BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) 
Kjeld Stubsgt. 3 
0160 OSLO 
Telefon: 23 10 03 50
E-post: bono@bono.no
Internet: www.bono.no

Bodø kommune er ikke ansvarlig for kunstnerens opphavsrett.


Betingelser for bruk av fotografi

Det er oppgitt kreditering for alle bilder som i sin helhet skal gjengis. I tillegg skal det, så sant dette er mulig, opprettes en aktiv hyperlenke til Bodø.kommune.no Krediteringen og hyperlenken skal gjengis på selve bildet, rett under bildet, eller i umiddelbar nærhet til bildet. I tilfeller der en velger å angi flere krediteringer på en og samme side/samme sted, evt en samleside/landingsside, må det tydelig fremgå, med konkret henvisning, hvilken kreditering som tilhører hvilket bilde. Fotokrediteringen kan gjøres via mouse-over der dette er mer hensiktsmessig.

Det kan gjøres endringer i form av utsnitt av fotografiene, men fotografiene må ikke endres eller på annen måte manipuleres.

For bilder som brukes av ansatte i Bodø kommune i sin tjeneste bortfaller kravet om hyperlenke til kommunens hjemmeside