Menu
Filtrer søk
Tøm søk
Kategorier
Sesong
Format
Fildetaljer
Lagrede søk
av 15 (1476 filer) Velg alle
Visning
 • Bildestørrelse:
Found assets are listed underneath map
Sivilforsvaret etabelerer seg
Sivilforsvaret etabelerer seg
 • Kode: BDK-11160
 • Fotograf: Aleksander Ramberg / Bodø Kommune
 • Kreditering: Aleksander Ramberg Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Bodø Kommune
 • Søkeord: Krise, øvelse , solparken, rådhusparken
 • Sivilforsvaret etabelerer seg
 • BDK-11160
 • Som en del av Øvelsen Arctic REIHN (Radiation Exercise in the High North) som ble arrangeret av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) fant sted i Bodø 9.-11. mai etabelrte sivilforsvaret og brannvesenet seg utenfor bodø rådhus.   Hensikten var å øve beredskapen for en atomulykke til sjøs i Nord-Norge.
 • Bodø Kommune
 • Aleksander Ramberg Bodø kommune
 • Original (4540 x 3027)
Sivilforsvaret etabelerer seg
Sivilforsvaret etabelerer seg
 • Kode: BDK-11159
 • Fotograf: Aleksander Ramberg / Bodø Kommune
 • Kreditering: Aleksander Ramberg Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Bodø Kommune
 • Søkeord: Krise, øvelse , solparken, rådhusparken
 • Sivilforsvaret etabelerer seg
 • BDK-11159
 • Som en del av Øvelsen Arctic REIHN (Radiation Exercise in the High North) som ble arrangeret av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) fant sted i Bodø 9.-11. mai etabelrte sivilforsvaret og brannvesenet seg utenfor bodø rådhus.   Hensikten var å øve beredskapen for en atomulykke til sjøs i Nord-Norge.
 • Bodø Kommune
 • Aleksander Ramberg Bodø kommune
 • Original (3969 x 2646)
Sivilforsvaret etabelerer seg
Sivilforsvaret etabelerer seg
 • Kode: BDK-11158
 • Fotograf: Aleksander Ramberg / Bodø Kommune
 • Kreditering: Aleksander Ramberg Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Bodø Kommune
 • Søkeord: Krise, øvelse , solparken, rådhusparken
 • Sivilforsvaret etabelerer seg
 • BDK-11158
 • Som en del av Øvelsen Arctic REIHN (Radiation Exercise in the High North) som ble arrangeret av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) fant sted i Bodø 9.-11. mai etabelrte sivilforsvaret og brannvesenet seg utenfor bodø rådhus.   Hensikten var å øve beredskapen for en atomulykke til sjøs i Nord-Norge.
 • Bodø Kommune
 • Aleksander Ramberg Bodø kommune
 • Original (2894 x 1929)
Sivilforsvaret etabelerer seg
Sivilforsvaret etabelerer seg
 • Kode: BDK-11157
 • Fotograf: Aleksander Ramberg / Bodø Kommune
 • Kreditering: Aleksander Ramberg Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Bodø Kommune
 • Søkeord: Krise, øvelse , solparken, rådhusparken
 • Sivilforsvaret etabelerer seg
 • BDK-11157
 • Som en del av Øvelsen Arctic REIHN (Radiation Exercise in the High North) som ble arrangeret av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) fant sted i Bodø 9.-11. mai etabelrte sivilforsvaret og brannvesenet seg utenfor bodø rådhus.   Hensikten var å øve beredskapen for en atomulykke til sjøs i Nord-Norge.
 • Bodø Kommune
 • Aleksander Ramberg Bodø kommune
 • Original (5472 x 3648)
Sivilforsvaret etabelerer seg
Sivilforsvaret etabelerer seg
 • Kode: BDK-11156
 • Fotograf: Aleksander Ramberg / Bodø Kommune
 • Kreditering: Aleksander Ramberg Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Bodø Kommune
 • Søkeord: Krise, øvelse , solparken, rådhusparken
 • Sivilforsvaret etabelerer seg
 • BDK-11156
 • Som en del av Øvelsen Arctic REIHN (Radiation Exercise in the High North) som ble arrangeret av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) fant sted i Bodø 9.-11. mai etabelrte sivilforsvaret og brannvesenet seg utenfor bodø rådhus.   Hensikten var å øve beredskapen for en atomulykke til sjøs i Nord-Norge.
 • Bodø Kommune
 • Aleksander Ramberg Bodø kommune
 • Original (4202 x 2801)
Sivilforsvaret etabelerer seg
Sivilforsvaret etabelerer seg
 • Kode: BDK-11155
 • Fotograf: Aleksander Ramberg / Bodø Kommune
 • Kreditering: Aleksander Ramberg Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Bodø Kommune
 • Søkeord: Krise, øvelse , solparken, rådhusparken
 • Sivilforsvaret etabelerer seg
 • BDK-11155
 • Som en del av Øvelsen Arctic REIHN (Radiation Exercise in the High North) som ble arrangeret av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) fant sted i Bodø 9.-11. mai etabelrte sivilforsvaret og brannvesenet seg utenfor bodø rådhus.   Hensikten var å øve beredskapen for en atomulykke til sjøs i Nord-Norge.
 • Bodø Kommune
 • Aleksander Ramberg Bodø kommune
 • Original (3779 x 2519)
Bjørn Tore Zahl - FRP
Bjørn Tore Zahl - FRP
 • Kode: BDK-11154
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Bjørn Tore Zahl - FRP
 • BDK-11154
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Tommy Wisth - FRP
 • Tommy Wisth - FRP
 • BDK-11153
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Tommy Wisth - FRP
 • Tommy Wisth - FRP
 • BDK-11152
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5064 x 3376)
Tommy Wisth - FRP
 • Tommy Wisth - FRP
 • BDK-11151
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Bjørn Tore Zahl - FRP
Bjørn Tore Zahl - FRP
 • Kode: BDK-11150
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Bjørn Tore Zahl - FRP
 • BDK-11150
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Bjørn Tore Zahl - FRP
Bjørn Tore Zahl - FRP
 • Kode: BDK-11149
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Bjørn Tore Zahl - FRP
 • BDK-11149
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4916 x 3278)
Bjørn Tore Zahl - FRP
Bjørn Tore Zahl - FRP
 • Kode: BDK-11148
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Bjørn Tore Zahl - FRP
 • BDK-11148
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4682 x 3121)
Byggdriftere
Byggdriftere
 • Kode: BDK-10783
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Byggdriftere, byggdrift,
 • Byggdriftere
 • BDK-10783
 • Magnar Andersen jobber som ambulerende byggdrifter i sone nord i kommunen. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)-kontoret er en del av utbygging- og eiendomsavdelingen i Bodø kommune, og har drift- og vedlikeholdsansvar for kommunens bygningsmasse.
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (3873 x 2582)
Byggdriftere
Byggdriftere
 • Kode: BDK-10782
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Byggdriftere, byggdrift,
 • Byggdriftere
 • BDK-10782
 • Magnar Andersen jobber som ambulerende byggdrifter i sone nord i kommunen. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)-kontoret er en del av utbygging- og eiendomsavdelingen i Bodø kommune, og har drift- og vedlikeholdsansvar for kommunens bygningsmasse.
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (4556 x 3037)
Byggdriftere
Byggdriftere
 • Kode: BDK-10781
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Byggdriftere, byggdrift,
 • Byggdriftere
 • BDK-10781
 • Magnar Andersen jobber som ambulerende byggdrifter i sone nord i kommunen. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)-kontoret er en del av utbygging- og eiendomsavdelingen i Bodø kommune, og har drift- og vedlikeholdsansvar for kommunens bygningsmasse.
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (4958 x 3305)
Byggdriftere
Byggdriftere
 • Kode: BDK-10780
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Byggdriftere, byggdrift,
 • Byggdriftere
 • BDK-10780
 • Magnar Andersen jobber som ambulerende byggdrifter i sone nord i kommunen. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)-kontoret er en del av utbygging- og eiendomsavdelingen i Bodø kommune, og har drift- og vedlikeholdsansvar for kommunens bygningsmasse.
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (4995 x 3330)
Byggdriftere
Byggdriftere
 • Kode: BDK-10779
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Byggdriftere, byggdrift,
 • Byggdriftere
 • BDK-10779
 • Magnar Andersen jobber som ambulerende byggdrifter i sone nord i kommunen. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)-kontoret er en del av utbygging- og eiendomsavdelingen i Bodø kommune, og har drift- og vedlikeholdsansvar for kommunens bygningsmasse.
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (5472 x 3648)
Byggdriftere
Byggdriftere
 • Kode: BDK-10778
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Byggdriftere, byggdrift,
 • Byggdriftere
 • BDK-10778
 • Nicolai Frantzen, Markus Tømmerberg og Magnar Andersenjobber ambulerende byggdriftere ved forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)-kontoret - som er en del av utbygging- og eiendomsavdelingen i Bodø kommune, og har drift- og vedlikeholdsansvar for kommunens bygningsmasse.
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (4733 x 3155)
Byggdriftere
Byggdriftere
 • Kode: BDK-10777
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Byggdriftere, byggdrift,
 • Byggdriftere
 • BDK-10777
 • Markus Tømmerberg (t.v.) og Magnar Andersen har begge tatt fagbrev i byggdrifterfaget, og jobber begge som ambulerende byggdriftere i sone nord i kommunen. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)-kontoret er en del av utbygging- og eiendomsavdelingen i Bodø kommune, og har drift- og vedlikeholdsansvar for kommunens bygningsmasse.
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (4631 x 3087)
Byggdriftere
Byggdriftere
 • Kode: BDK-10773
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Byggdriftere, byggdrift, fagbrev
 • Byggdriftere
 • BDK-10773
 • Nicolai Frantzen (sonekoordinator sone nord)
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (4387 x 2925)
Byggdriftere
Byggdriftere
 • Kode: BDK-10772
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Byggdriftere, byggdrift, fagbrev
 • Byggdriftere
 • BDK-10772
 • Nicolai Frantzen (sonekoordinator sone nord), Magnar Andersen (ambulerende byggdrifter sone nord), Markus Tømmerberg (ambulerende byggdrifter sone nord) og Leif Mikalsen (seksjonsleder byggdrift).
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3000 x 2000)
Byggdriftere
Byggdriftere
 • Kode: BDK-10771
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Byggdriftere, byggdrift, fagbrev
 • Byggdriftere
 • BDK-10771
 • Nicolai Frantzen (sonekoordinator sone nord), Magnar Andersen (ambulerende byggdrifter sone nord), Markus Tømmerberg (ambulerende byggdrifter sone nord) og Leif Mikalsen (seksjonsleder byggdrift).
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4978 x 3319)
Byggdriftere
Byggdriftere
 • Kode: BDK-10770
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Byggdriftere, byggdrift, fagbrev
 • Byggdriftere
 • BDK-10770
 • I Bodø kommune satses det nå stort på å tilby ansatte muligheten til å ta utdanning og dermed ta steget fra vaktmester til byggdrifter. Bak fra venstre: Nicolai Frantzen (sonekoordinator sone nord), Morten Nilsen (ambulerende byggdrifter sone sentrum), Stein Egil Karlsen (ambulerende vaktmester sone sentrum), Markus Tømmerberg (ambulerende byggdrifter sone nord), Magnar Andersen (ambulerende byggdrifter sone nord) og Daniel Stensland (ambulerende vaktmester sone sentrum). Foran fra venstre: Jesp
 • Per-Inge Johnsen
 • Bodø kommune
 • Original (5101 x 3401)
Daniel Bjarmann-Simonsen
Daniel Bjarmann-Simonsen
 • Kode: BDK-10769
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Daniel Bjarmann-Simonsen er ansatt som samfunns- og næringsdirektør i Bodø kommune.
 • Søkeord: Daniel Bjarmann-Simonsen, samfunns- og næringsdirektør
 • Daniel Bjarmann-Simonsen
 • BDK-10769
 • Daniel Bjarmann-Simonsen
 • Daniel Bjarmann-Simonsen er ansatt som samfunns- og næringsdirektør i Bodø kommune.
 • Bodø kommune
 • Original (5472 x 3648)
Daniel Bjarmann-Simonsen
Daniel Bjarmann-Simonsen
 • Kode: BDK-10768
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Daniel Bjarmann-Simonsen er ansatt som samfunns- og næringsdirektør i Bodø kommune. Her sammen med kommunedirektør Kjell Hugvik i forbindelse med fredagens pressekonferanse..
 • Søkeord: Daniel Bjarmann-Simonsen, samfunns- og næringsdirektør
 • Daniel Bjarmann-Simonsen
 • BDK-10768
 • Daniel Bjarmann-Simonsen
 • Daniel Bjarmann-Simonsen er ansatt som samfunns- og næringsdirektør i Bodø kommune. Her sammen med kommunedirektør Kjell Hugvik i forbindelse med fredagens pressekonferanse..
 • Bodø kommune
 • Original (5190 x 3460)
Daniel Bjarmann-Simonsen
Daniel Bjarmann-Simonsen
 • Kode: BDK-10767
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Daniel Bjarmann-Simonsen er ansatt som samfunns- og næringsdirektør i Bodø kommune. Her sammen med kommunedirektør Kjell Hugvik i forbindelse med fredagens pressekonferanse..
 • Søkeord: Daniel Bjarmann-Simonsen, samfunns- og næringsdirektør
 • Daniel Bjarmann-Simonsen
 • BDK-10767
 • Daniel Bjarmann-Simonsen
 • Daniel Bjarmann-Simonsen er ansatt som samfunns- og næringsdirektør i Bodø kommune. Her sammen med kommunedirektør Kjell Hugvik i forbindelse med fredagens pressekonferanse..
 • Bodø kommune
 • Original (4356 x 2904)
Daniel Bjarmann-Simonsen
Daniel Bjarmann-Simonsen
 • Kode: BDK-10766
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Bodø kommune
 • Kopirettigheter: Daniel Bjarmann-Simonsen er ansatt som samfunns- og næringsdirektør i Bodø kommune. Her sammen med kommunedirektør Kjell Hugvik i forbindelse med fredagens pressekonferanse..
 • Søkeord: Daniel Bjarmann-Simonsen, samfunns- og næringsdirektør
 • Daniel Bjarmann-Simonsen
 • BDK-10766
 • Daniel Bjarmann-Simonsen
 • Daniel Bjarmann-Simonsen er ansatt som samfunns- og næringsdirektør i Bodø kommune. Her sammen med kommunedirektør Kjell Hugvik i forbindelse med fredagens pressekonferanse..
 • Bodø kommune
 • Original (4367 x 2911)
Vidar Øyen
 • Vidar Øyen
 • BDK-10765
 • Vidar Øyen er nytilsatt som områdeleder for hjemmetjenesten i Bodø kommune. Han starter i sin nye jobb 1. mai 2023.
 •  
 • Bodø kommune
 • Original (2324 x 1550)
Vidar Øyen
Vidar Øyen
 • Kode: BDK-10764
 • Fotograf: Aleksander Ramberg / Bodø Kommune
 • Kreditering: Bodø kommune
 • Søkeord: Vidar Øyen, hjemmetjenesten
 • Vidar Øyen
 • BDK-10764
 • Vidar Øyen er nytilsatt som områdeleder for hjemmetjenesten i Bodø kommune. Han starter i sin nye jobb 1. mai 2023.
 •  
 • Bodø kommune
 • Original (3000 x 2000)
Naturen i Bodø
Naturen i Bodø
 • Kode: BDK-10763
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Naturen i Bodø., Naturmangfold, Fortellerkart,
 • Naturen i Bodø
 • BDK-10763
 • Som et tiltak i Handlingsplan for naturmangfold i Bodø kommune, er det nå laget et nytt fortellerkart som presenterer et utvalg av det flotte naturmangfoldet i Bodø. Det er rådgiverne Ingvild Gabrielsen og Sveinung Bertnes Råheim i Teknisk avdeling i Bodø kommune, som har jobbet med å sette sammen denne presentasjonen av Naturen i Bodø.
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4307 x 2871)
Naturen i Bodø
Naturen i Bodø
 • Kode: BDK-10762
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Naturen i Bodø., Naturmangfold, Fortellerkart,
 • Naturen i Bodø
 • BDK-10762
 • Som et tiltak i Handlingsplan for naturmangfold i Bodø kommune, er det nå laget et nytt fortellerkart som presenterer et utvalg av det flotte naturmangfoldet i Bodø. Det er rådgiverne Ingvild Gabrielsen og Sveinung Bertnes Råheim i Teknisk avdeling i Bodø kommune, som har jobbet med å sette sammen denne presentasjonen av Naturen i Bodø.
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4307 x 2153)
Naturen i Bodø
Naturen i Bodø
 • Naturen i Bodø
 • BDK-10761
 • Som et tiltak i Handlingsplan for naturmangfold i Bodø kommune, er det nå laget et nytt fortellerkart som presenterer et utvalg av det flotte naturmangfoldet i Bodø. Det er rådgiverne Ingvild Gabrielsen og Sveinung Bertnes Råheim i Teknisk avdeling i Bodø kommune, som har jobbet med å sette sammen denne presentasjonen av Naturen i Bodø.
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (2858 x 3573)
Elektrisk gravemaskin
Elektrisk gravemaskin
 • Kode: BDK-10760
 • Fotograf: Aleksander Ramberg / Bodø Kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Bypakke Bodø, elektrisk gravemaskin, utslippsfrie anleggsmaskiner,
 • Elektrisk gravemaskin
 • BDK-10760
 • Med to elektriske gravemaskiner i full sving i Sjøgata tar Bypakke Bodø og Bodø kommune et viktig steg mot en grønnere framtid.
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Elektrisk gravemaskin
Elektrisk gravemaskin
 • Kode: BDK-10759
 • Fotograf: Aleksander Ramberg / Bodø Kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Bypakke Bodø, elektrisk gravemaskin, utslippsfrie anleggsmaskiner,
 • Elektrisk gravemaskin
 • BDK-10759
 • Med to elektriske gravemaskiner i full sving i Sjøgata tar Bypakke Bodø og Bodø kommune et viktig steg mot en grønnere framtid.
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Elektrisk gravemaskin
Elektrisk gravemaskin
 • Kode: BDK-10758
 • Fotograf: Aleksander Ramberg / Bodø Kommune
 • Søkeord: Bypakke Bodø, elektrisk gravemaskin, utslippsfrie anleggsmaskiner,
 • Elektrisk gravemaskin
 • BDK-10758
 • Med to elektriske gravemaskiner i full sving i Sjøgata tar Bypakke Bodø og Bodø kommune et viktig steg mot en grønnere framtid.
 •  
 •  
 • Original (3648 x 2432)
Elektrisk gravemaskin
Elektrisk gravemaskin
 • Kode: BDK-10757
 • Fotograf: Aleksander Ramberg / Bodø Kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Bypakke Bodø, elektrisk gravemaskin, utslippsfrie anleggsmaskiner,
 • Elektrisk gravemaskin
 • BDK-10757
 • Med to elektriske gravemaskiner i full sving i Sjøgata tar Bypakke Bodø og Bodø kommune et viktig steg mot en grønnere framtid.
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Elektrisk gravemaskin
Elektrisk gravemaskin
 • Kode: BDK-10756
 • Fotograf: Aleksander Ramberg / Bodø Kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Bypakke Bodø, elektrisk gravemaskin, utslippsfrie anleggsmaskiner,
 • Elektrisk gravemaskin
 • BDK-10756
 • Med to elektriske gravemaskiner i full sving i Sjøgata tar Bypakke Bodø og Bodø kommune et viktig steg mot en grønnere framtid.
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Elektrisk gravemaskin
Elektrisk gravemaskin
 • Kode: BDK-10755
 • Fotograf: Aleksander Ramberg / Bodø Kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Bypakke Bodø, elektrisk gravemaskin, utslippsfrie anleggsmaskiner,
 • Elektrisk gravemaskin
 • BDK-10755
 • Med to elektriske gravemaskiner i full sving i Sjøgata tar Bypakke Bodø og Bodø kommune et viktig steg mot en grønnere framtid.
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3800 x 2533)
Elektrisk gravemaskin
Elektrisk gravemaskin
 • Kode: BDK-10754
 • Fotograf: Aleksander Ramberg / Bodø Kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Søkeord: Bypakke Bodø, elektrisk gravemaskin, utslippsfrie anleggsmaskiner,
 • Elektrisk gravemaskin
 • BDK-10754
 • Med to elektriske gravemaskiner i full sving i Sjøgata tar Bypakke Bodø og Bodø kommune et viktig steg mot en grønnere framtid.
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Elektrisk gravemaskin
Elektrisk gravemaskin
 • Kode: BDK-10753
 • Fotograf: Aleksander Ramberg / Bodø Kommune
 • Søkeord: Bypakke Bodø, elektrisk gravemaskin, utslippsfrie anleggsmaskiner,
 • Elektrisk gravemaskin
 • BDK-10753
 • Ordfører Ida Pinnerød møtte media sammen med flere representanter fra både kommunen og entreprenøren Veinor for å fortelle om satsingen på bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner i dette Bypakke Bodø-prosjektet i Sjøgata.
 •  
 •  
 • Original (3648 x 2432)
Formannskapssalen
Formannskapssalen
 • Kode: BDK-10752
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Formannskapssalen
 • BDK-10752
 •  
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4595 x 3063)
Bypakke Bodø, Mørkved 2018
Bypakke Bodø, Mørkved 2018
 • Kode: BDK-10751
 • Fotograf: Aleksander Ramberg / Bodø Kommune
 • Kreditering: Bodø kommune
 • Søkeord: Bypakke Bodø; Mørkved; Tiurveien
 • Bypakke Bodø, Mørkved 2018
 • BDK-10751
 • I 2018 er det blitt ferdigstilt 13 prosjekter i den kommunale delen av Bypakke Bodø, med til sammen 1.150 meter med nytt og utbedret fortau og ti busstopp. Ni av disse prosjektene er på Mørkved med en samlet prislapp på 16,9 millioner kroner.
 •  
 • Bodø kommune
 • Original (3000 x 2000)
Tore Tverbakk
Tore Tverbakk
 • Kode: BDK-10686
 • Fotograf: Aleksander Ramberg / Bodø Kommune
 • Søkeord: Tore Tverbakk, skolesjef, barnehage- og skolesjef, barnehagesjef ,
 • Tore Tverbakk
 • BDK-10686
 • Tore Tverbakk, barnehage- og skolesjef i Bodø kommune . Bilde tatt oktober 2022.
 •  
 •  
 • Original (3000 x 2000)
Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10643
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4571 x 3047)
Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • Kode: BDK-10642
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10642
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • Kode: BDK-10641
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10641
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3648 x 5472)
Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • Kode: BDK-10639
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10639
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10638
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • Kode: BDK-10637
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10637
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4203 x 2802)
Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10636
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • Kode: BDK-10635
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10635
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4413 x 2942)
Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • Kode: BDK-10634
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Pressekonferanse Bjørnar Skjæran
 • BDK-10634
 • Pressekonferanse der Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran informerte om statsbudsjettet for 2023 der ny by ny flyplass for første gang fikk penger over statsbudsjettet
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4984 x 3323)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10633
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10633
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10632
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10632
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5298 x 3532)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10631
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10631
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4385 x 2923)
Samtaler
Samtaler
 • Kode: BDK-10630
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Samtaler
 • BDK-10630
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10629
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10629
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3975 x 2650)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10628
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10628
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4438 x 2959)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10627
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10627
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10626
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10626
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10625
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10625
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4315 x 2877)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10624
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10624
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4157 x 2771)
Workshop Helseinovasjonsuka
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10623
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4928 x 3285)
Workshop Helseinovasjonsuka
Workshop Helseinovasjonsuka
 • Kode: BDK-10622
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10622
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10621
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • AI-tekster: UKA
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10621
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4238 x 2825)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10620
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3207 x 2138)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10619
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10619
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4157 x 2771)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10618
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Workshop Helseinovasjonsuka
Workshop Helseinovasjonsuka
 • Kode: BDK-10617
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10617
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4287 x 2858)
Samtaler
Samtaler
 • Kode: BDK-10616
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Samtaler
 • BDK-10616
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Åpning LInken Ehelselab
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10615
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4238 x 2825)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10614
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4385 x 2923)
Workshop Helseinovasjonsuka
Workshop Helseinovasjonsuka
 • Kode: BDK-10613
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10613
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Workshop Helseinovasjonsuka
Workshop Helseinovasjonsuka
 • Kode: BDK-10612
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10612
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4371 x 2914)
Workshop Helseinovasjonsuka
Workshop Helseinovasjonsuka
 • Kode: BDK-10611
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10611
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4843 x 3229)
Workshop Helseinovasjonsuka
Workshop Helseinovasjonsuka
 • Kode: BDK-10610
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Workshop Helseinovasjonsuka
 • BDK-10610
 • Statsrådens holder et 10-15 minutters innlegg som omhandler regjeringens arbeid med innovasjon, samhandling og digitaliserte helsetjenester, og hva som tenkes rundt ny helse- og samhandlingsplan ift. disse tingene. Deltakende på workshop er ca. 60 deltakere bestående av helsepersonell fra Bodø kommune & Nordlandssykehuset, helsefagstudenter fra Nord universitet, E-helse leverandører og noen brukerrepresentanter. Etter innlegget fra statsråden vil det være to innlegg om utfordringer i helsesekto
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5093 x 3395)
Åpning LInken Ehelselab
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10609
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4668 x 3112)
Åpning LInken Ehelselab
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10608
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Åpning LInken Ehelselab
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10607
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10606
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4610 x 3073)
Åpning LInken Ehelselab
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10605
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3544 x 2363)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10604
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10604
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3476 x 2317)
Samtaler
Samtaler
 • Kode: BDK-10603
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Samtaler
 • BDK-10603
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10602
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10602
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10601
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10601
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4287 x 2858)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10600
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10600
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3207 x 2138)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10599
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10599
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4371 x 2914)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10598
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4668 x 3112)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10597
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10597
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (4238 x 2825)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10596
 • Fotograf: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10596
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (5472 x 3648)
Åpning LInken Ehelselab
Åpning LInken Ehelselab
 • Kode: BDK-10595
 • Fotograf: Per Inge Johnsen
 • Kreditering: Per-Inge Johnsen
 • Kopirettigheter: Per-Inge Johnsen
 • Åpning LInken Ehelselab
 • BDK-10595
 • Helseminister Ingvild Kjerkol for åpningen av LINKEN eHelselab
 • Per-Inge Johnsen
 • Per-Inge Johnsen
 • Original (3476 x 2317)